Tuinaanleg algemeen

Na een goed ontwerp en plan van aanpak kan er begonnen worden met de aanleg van de tuin. Allereerst wordt er met de grondwerkzaamheden begonnen. Bij reorganisatie van oudere tuinen wordt er eerst geïnventariseerd wat her te gebruiken, zoals beplantingen en bestratingen.

Na het grondwerk volgt de opbouw van de tuin met het leggen van de bestrating, houtconstructies, vijvers, kabels voor verlichting en dergelijke.

Als laatste onderdeel volgt dan het indelen van de beplantingsvakken met beplanting, met een vooraf gemaakt beplantingsplan.

Hieronder ziet u een aantal foto’s voor een impressie van tuinaanleg